2012/2013

 Školský rok 2012 / 2013

.

BENIAKOVCE

 

KRÚŽOK

Vedúci krúžku

Deň krúžku

Čas krúžku

Tanečný

Babušíková Simona

Utorok

14:00 – 16:00

Pohybové hry

Babušík Dominik

Utorok

14:00 – 16:00

Turistický

Babušíková Simona

Sobota – 2x v mesiaci

9:00– 15:00

 

ZŠ POSTUPIMSKÁ 37, Košice

 

KRÚŽOK

Vedúci krúžku

Deň krúžku

Čas krúžku

Športový

Mgr. Haraksin Jozef

Pondelok

14:00 – 15:00

Piatok

14:00 – 15:00

Mladý matematik

Mgr. Huba Ján

Pondelok

14:00 – 15:00

Piatok

11:50 – 12:50

Hudobný

Mgr. Kostúr Imrich

Pondelok

13:00 – 14:30

Streda

14:00 – 14:30

Florbal

Tkáč Miroslav

Pondelok

13:45 – 14:45

Piatok

13:45 – 14:45

Mladý chovateľ

Mgr. Huba Ján

Utorok

14:00 – 15:00

Piatok

14:00 – 15:00

Hudobno-dramatický

Mgr. Spišáková Danka

Utorok

13:00 – 15:00

Angličtina hrou

Mgr. Janegová Anna

Streda

13:30 – 15:30

Zábavná informatika

Mgr. Mondíková Zuzana

Streda

14:00 – 16:00

Úspešný matematik

Mgr. Šimšíková Gabriela

Streda

14:00 – 16:00

Programovanie s baltíkom

Mgr. Tatarková Miroslava

Streda

14:00 – 16:00

Dejepisno-geografický

PeaDr. Vadas Marián

Streda

14:00 – 16:00

Pohybové hry I.

Mgr. Harmanová Marta

Štvrtok

13:30 – 15:30

Pohybové hry II.

Mgr. Halečková Valéria

Štvrtok

13:30 – 15:30

Wellness

Mgr. Šalachová Janetta

Štvrtok

14:00 – 16:00

Buď FIT

Repová Zuzana

Sobota

10:00 – 12:00

Turistický

Mgr. Novák Peter

Sobota – 1x v mesiaci

8:00 – 16:00

Futbal I.

Babušík René

Pondelok

15:00 – 17:00

Futbal II.

Babušík René

Streda

16:00 – 18:00

Futbal III.

Babušík René

Utorok

15:00 – 17:00

Futbal IV.

Babušík René

Štvrtok

16:00 – 18:00

 

ZŠ DRIENOV

 

KRÚŽOK

Vedúci krúžku

Deň krúžku

Čas krúžku

Keramický

Mgr. Firmentová Alica

Pondelok

14:00 – 16:00

Testovanie deviatakov

Mgr. Illiášová Marta

Pondelok

14:00 – 16:00

Počítačový

Mgr. Krajňáková Dušana

Pondelok

14:00 – 16:00

Klavírny

Matejová Ivana

Pondelok

14:00 – 16:00

Hudobno-dramatický

Mgr. Rjapošová Slávka

Utorok

14:00 – 16:00

PC – môj kamarát

Mgr. Šeminská Helena

Utorok

14:00 – 16:00

Športový

Mgr. Joščák Marián

Streda

14:00 – 16:00

Redakčný

Mgr. Straková Marcela

Streda

14:00 – 16:00

 

ZŠ ROZHANOVCE

 

KRÚŽOK

Vedúci krúžku

Deň krúžku

Čas krúžku

Športové hry – chlapci

Barenyi Viliam

Piatok

13:45 – 15:45

Futbalový

Barenyi Viliam

Utorok

13:45 – 15:45

Country tance

Bobková Marianna

Piatok

13:45 – 15:45

Počítačový

Faguľa Imrich

Štvrtok

13:30 – 15:30

Športové hry – dievčatá

Hezseleyiová L

Streda

13:45 – 15:45

Florbal – mladší

Malic Ivan

Pondelok

15:30 – 17:30

Florbal – starší

Malic Ivan

Pondelok

13:30 – 15:30

Matemo

Pavlovičová Jana

Utorok

13:45 – 15:45

Novinársky

Švihurová Natália

Pondelok, streda

14:00 – 16:00

Bedmintonový I.

Takács Ľuboš

Štvrtok

13:30 – 15:30

Bedmintonový II.

Takács Ľuboš

Piatok

15:30 – 17:30

 

OD BETA – Tomášiková

 

KRÚŽOK

Vedúci krúžku

Deň krúžku

Čas krúžku

Tanečný I.

Grega Ján

Utorok – štvrtok

17:00 – 18:30

Tanečný II.

Grega Ján

sobota

9:00 – 12:00

Tanečný III.

Grega Ján

sobota

13:00 – 16:30