2015/2016

BENIAKOVCE
 
KRÚŽOK Vedúci krúžku Deň krúžku Čas krúžku
Turistický Babušíková Simona sobota 2x mesiac 9:00 – 14:00
Pohybová príprava Babušíková Simona utorok 16:00 – 18:00
Športová príprava I. Babušík René streda 16:00 – 18:00
 Športová príprava II. Babušík René štvrtok 16:00 – 18:00
 .
ZŠ DRIENOV
 
KRÚŽOK Vedúci krúžku Deň krúžku Čas krúžku
šport a pohyb Remetová Zuzana utorok 14:00 – 15:40
športový Kišš Gejza pondelok 14:00 – 15:40
počítač môj kamarát Šeminská Helena pondelok 14:00 – 15:40
DRIENKA Rjapošová Slávka pondelok 14:00 – 15:40
futbalový Joščák Marián utorok 14:00 – 15:40
šikovníček Babinčáková Marcela štvrtok 14:00 – 15:40
knihovník Mirdalová Paulína utorok 14:00 – 15:40
výtvarný Novotná Zuzana utorok 14:00 – 15:40
testovanie žiakov Illiášová Marta
Mirdalová Paulína
pondelok 14:00 – 15:40
 
ZŠ Sokoľany
 
KRÚŽOK Vedúci krúžku Deň krúžku Čas krúžku
Výtvarný Husovská Adriana streda 12:35 – 14:35
Športový Oravec Marián streda 12:35 – 14:35
Environmentálny Kováčová Etela streda 12:00 – 14:00
Počítačový Semanová Dana piatok 12:00 – 14:00
Anglický Čomorová Erika streda 12:30 – 14:30