2013/2014

Školský rok 2013/2014

.

BENIAKOVCE

 

KRÚŽOK

Vedúci krúžku

Deň krúžku

Čas krúžku

Tanečný

Babušíková Simona

pondelok

15:30 – 17:30

Turistický I.

Repová Zuzana

sobota 2x mesiac

8:00 – 12:00

Turistický II.

Babušíková Simona

sobota 1x mesiac

9:00 – 15:00

 

ZŠ DRIENOV

 

KRÚŽOK

Vedúci krúžku

Deň krúžku

Čas krúžku

šport a pohyb

Remetová Zuzana

pondelok

14:00 – 15:40

športový

Kišš Gejza

utorok

14:00 – 15:40

počítač môj kamarát

Šeminská Helena

utorok

14:00 – 15:40

Hudobno-dramatický DRIENKA

Rjapošová Slávka

pondelok

14:00 – 15:40

futbalový

Joščák Marián

streda

14:00 – 15:40

redakčný

Straková Marcela

streda

14:00 – 15:40

počítačový

Krajňáková Dušana

pondelok

14:00 – 15:40

príprava na testovanie žiakov

Illiášová, Mirdalová

pondelok

14:00 – 15:40

 

ZŠ Sokoľany

 

KRÚŽOK

Vedúci krúžku

Deň krúžku

Čas krúžku

Výtvarný

Husovská Adriana

štvrtok

12:40 – 14:10

Športový

Oravec Marián

štvrtok

12:00 – 14:00

Environmentálny

Kováčová Etela

streda

12:00 – 14:00

Počítačový

Semanová Dana

streda

12:40 – 14:10

 

Futbalová akadémia – Postupimská 37

 

KRÚŽOK

Vedúci krúžku

Deň krúžku

Čas krúžku

Futbal I.

Babušík René

streda

15:00 – 17:00

Futbal II.

Babušík René

utorok

15:00 – 17:00

Futbal III.

Babušík René

štvrtok

16:00 – 18:00