2016/2017

BENIAKOVCE
 
KRÚŽOK Vedúci krúžku Deň krúžku Čas krúžku
Turistický Hajdú Peter sobota 2x mesiac 9:00 – 14:00
Pohybová príprava Babušík René utorok 16:00 – 18:00
Športová príprava Katrenič Gabriel streda 15:00 – 17:00
 
ZŠ DRIENOV
 
KRÚŽOK Vedúci krúžku Deň krúžku Čas krúžku
šport a pohyb Remetová Zuzana streda 14:00 – 15:40
športový Kišš Gejza pondelok 14:00 – 15:40
počítač môj kamarát Šeminská Helena utorok 14:00 – 15:40
DRIENKA Rjapošová Slávka pondelok 14:00 – 15:40
futbalový Joščák Marián utorok 14:00 – 15:40
šikovníček Babinčáková Marcela utorok 14:00 – 15:40
knihovník Mirdalová Paulína utorok 14:00 – 15:40
Hudobno-tanečný Glovová Terézia pondelok 14:00 – 15:40
testovanie žiakov 9 Illiášová Marta
Novotná Zuzana
pondelok 14:00 – 15:40
 
ZŠ Sokoľany
 
KRÚŽOK Vedúci krúžku Deň krúžku Čas krúžku
Výtvarný Slávik Peter štvrtok 12:40 – 14:40
Športový Oravec Marián štvrtok 12:40 – 14:40
Detské hry EV Kováčová Etela streda 11:40 – 13:40
Počítačový Semanová Dana piatok 11:40 – 13:10
Anglický Čomorová Erika štvrtok 12:30 – 14:30