2018/2019

BENIAKOVCE
 
KRÚŽOK Vedúci krúžku Deň krúžku Čas krúžku
Škôlka v pohybe Chovancová Katarína streda 13:00 – 15:00
Pohybová príprava Babušík René pondelok 17:00 – 19:00
Športová príprava Babušík René pondelok 15:00 – 17:00
Túlave topánky Mitteleova Alžbeta sobota 2x mesiac 9:00 – 14:00
Turistický Mitteleova Alžbeta sobota 2x mesiac 9:00 – 14:00
 
ZŠ DRIENOV
 
KRÚŽOK Vedúci krúžku Deň krúžku Čas krúžku
Mladý knihovník Remetová Zuzana pondelok 14:00 – 15:40
Tvor tvorivý Novotná pondelok 14:00 – 15:40
Šport a pohyb Skolodová pondelok 14:00 – 15:40
Príprava na testovanie Rjapošová Slávka štvrtok 14:00 – 15:40
športový Joščák Marián utorok 14:00 – 15:40
šikovníček Babinčáková Marcela utorok 14:00 – 15:40
Mladý bádateľ Olejárová utorok 14:00 – 15:40
testovanie 9 Mirdalová Paulína
Glovová Terézia
utorok 14:00 – 15:40
 
ZŠ Sokoľany
 
KRÚŽOK Vedúci krúžku Deň krúžku Čas krúžku
Výtvarný Slávik Peter pondelok 12:40 – 14:40
Počítačový Oravec Marián pondelok 12:40 – 14:40
Hráme sa zdravo Gönciová Tatiana utorok 12:40 – 14:40
Hravá slovenčina Semanová Pondelok 11:50 – 13:50
Výtvarný MŠ Pituchová Iveta utorok 12:30 – 14:30