2020/2021

BENIAKOVCE
 
KRÚŽOK Vedúci krúžku Deň krúžku Čas krúžku
Športová príprava Babušík Dominik streda 17:00 – 19:00
Pohybová príprava Babušík Dominik streda 15:00 – 17:00
Turistický Mitteleová Alžbeta sobota 2x mesiac 9:00 – 14:00
 
DRIENOV
 
KRÚŽOK Vedúci krúžku Deň krúžku Čas krúžku
Príprava 5 Babinčáková Marcela pondelok 14:00 – 15:40
Príprava 9 Mirdalový Paulína
Illiášová Marta
pondelok 14:00 – 15:40
Tvorivý remeselník Šeminská Helena pondelok 14:00 – 15:40
Športový Joščák Marián pondelok 14:00 – 15:40
Šport a pohyb Skolodová Miroslava utorok 14:00 – 15:40
Hudobno-tanečný GlovováTerézia pondelok 14:00 – 15:40
Futbalový Valancová Anna    
 
SOKOĽANY
 
KRÚŽOK Vedúci krúžku Deň krúžku Čas krúžku
Počítačový Slávik Peter pondelok 12:50 – 14:50
Z každého rožku trošku Oravec Marián štvrtok 12:50 – 14:50
Šikovníček Gönciová Tatiana utorok, streda 12:00 – 13:00
Výtvarno – čitateľský Martin Haluška utorok, streda 12:00 – 13:00
Futbalový Berta Roman streda 13:00 – 15:00
 
KAPUŠANY
 
KRÚŽOK Vedúci krúžku Deň krúžku Čas krúžku
Futbalový Patrik Masrna streda 13:30 – 15:30