2014/2015

BENIAKOVCE
 
KRÚŽOK Vedúci krúžku Deň krúžku Čas krúžku
Kreatívny Babušíková Simona streda 12:30 – 14:30
Turistický I. Repová Zuzana sobota 2x mesiac 12:00 – 18:00
Turistický II. Babušíková Simona sobota 2x mesiac 9:00 – 15:00
 
ZŠ DRIENOV
 
KRÚŽOK Vedúci krúžku Deň krúžku Čas krúžku
šport a pohyb Remetová Zuzana pondelok 14:00 – 15:40
športový Kišš Gejza utorok 14:00 – 15:40
počítač môj kamarát Šeminská Helena utorok 14:00 – 15:40
DRIENKA Rjapošová Slávka streda 14:00 – 15:40
futbalový Joščák Marián streda 14:00 – 15:40
redakčný Straková Marcela streda 14:00 – 15:40
šikovníček Babinčáková Marcela pondelok 14:00 – 15:40
knihovník Mirdalová Paulína utorok 14:00 – 15:40
výtvarný Novotná Zuzana streda 14:00 – 15:40
testovanie žiakov Illiášová Marta pondelok 14:00 – 15:40
 
ZŠ Sokoľany
 
KRÚŽOK Vedúci krúžku Deň krúžku Čas krúžku
Výtvarný Husovská Adriana štvrtok 12:30 – 14:30
Športový Oravec Marián štvrtok 12:40 – 14:40
Environmentálny Kováčová Etela streda 12:00 – 14:00
Počítačový Semanová Dana piatok 12:30 – 14:30
Anglický Čomorová Erika utorok 12:30 – 14:30
 
Futbalová akadémia – Postupimská 37
 
KRÚŽOK Vedúci krúžku Deň krúžku Čas krúžku
Futbal I. Šemrák Ladislav pondelok, streda 16:30 – 18:00
Futbal II. Babušík René utorok, štvrtok 16:30 – 18:00