2019/2020

BENIAKOVCE
 
KRÚŽOK Vedúci krúžku Deň krúžku Čas krúžku
MŠ – Škôlka v pohybe Chovancová Katarína streda 13:00 – 15:00
Športová príprava Babušík Dominik utorok 14:00 – 16:00
Turistický 1 Mitteleová Alžbeta sobota 2x mesiac 9:00 – 14:00
Turistický 2 Mitteleová Alžbeta sobota 2x mesiac 9:00 – 14:00
 
DRIENOV
 
KRÚŽOK Vedúci krúžku Deň krúžku Čas krúžku
Mladý knihovník Novotná Zuzana utorok 14:00 – 15:40
Tvorivý remeselník Šeminská Helena utorok 14:00 – 15:40
Šport a pohyb Skolodová Miroslava pondelok 14:00 – 15:40
Testovanie 5 Remetová Zuzana pondelok 14:00 – 15:40
Športový Joščák Marián utorok 14:00 – 15:40
Tanečný DRIENKA Rjapošová Slávka pondelok 14:00 – 15:40
Mladý bádateľ Olejárová Petra pondelok 14:00 – 15:40
Testovanie 9 Novotná Zuzana
Glovová Terézia
utorok 14:00 – 15:40
 
SOKOĽANY
 
KRÚŽOK Vedúci krúžku Deň krúžku Čas krúžku
Počítačový Slávik Peter pondelok, utorok 12:50 – 13:50
Buď FIT Oravec Marián pondelok 12:50 – 14:50
Z každého rožku trošku Gönciová Tatiana pondelok, streda 12:00 – 13:00
Dopraváčik Semanová Dana pondelok, utorok 12:50 – 13:50
Čarujeme farbičkami Martin Haluška streda, štvrtok 14:00 – 15:00
MŠ – Anglický jazyk Erika Tamášová streda 12:30 – 14:30